top of page

Personuppgiftsansvarig

Westras i Sverige AB, med organisationsnummer 559268-0481 och postadress Fallhammargatan 1D, 721 33 Västerås (här kallat Westras) är personuppgiftsansvarig för de personuppgifter som behandlas när Westras marknadsför och utför tjänster samt vid övrig kontakt med Westras.

Westras kommer alltid följa gällande lagar om integritetsskydd och kommer inte lämna ut personuppgifter till tredje part utan föregående samtycke, om det inte specifikt anges i denna policy.

Personuppgifter som behandlas

Westras kan komma att behandla följande personuppgifter:
 

  • Kontaktuppgifter såsom namn, e-postadress, fakturaadress och telefonnummer.

  • Identifikationsnummer, det vill säga personnummer eller organisationsnummer.

  • Beställningsinformation såsom uppdragsnummer, beställda tjänster, uppdragsdatum, pris, eventuell rabatt och köphistorik.

  • Fastighetsuppgifter såsom fastighetsadress, fastighetsbeteckning och fotografier.

  • Korrespondens och annan information om ärenden såsom anteckningar och e-postmeddelanden vid kontakt med vårt kontaktcenter eller våra besiktare (besiktningsmän).

  • Kundgenererade data såsom recensioner av kundupplevelsen hos Westras, svar på enkäter och undersökningar, deltagande i event samt uppgifter lämnade i tävlingsbidrag eller vid andra marknadsföringsaktiviteter.

bottom of page