top of page

Café Gränden Ombyggnadsprojekt


Vi är stolta över att samarbeta med Café Gränden och utföra elinstallation och VVS-installationer för deras pågående utbyggnadsprojekt. Vårt företag är engagerat i att leverera högkvalitativa och estetiskt tilltalande lösningar för våra kunder, och detta projekt är inget undantag.


Inom ramen för samarbetet har vi genomfört en rad viktiga moment för att säkerställa att Café Gränden har en väl fungerande och attraktiv utbyggnad. Vi har bland annat installerat elcentraler för att säkerställa en pålitlig och effektiv elförsörjning till lokalerna. Dessutom har vi tagit hand om installationen av markiser, utebelysning och belysning med Plejd-systemet för att skapa en trevlig atmosfär och visuell appell.


För att säkerställa en bekväm arbetsmiljö och god service för personalen har vi också installerat personalutrymmen, inklusive duschar och baranläggningar. Dessa faciliteter är viktiga för att skapa en trivsam arbetsmiljö och bidra till en lyckad verksamhet.

Vidare har vi tagit hand om avloppet och dragit varma och kalla vattenledningar för att säkerställa en pålitlig vattenförsörjning och avloppssystem. Dessutom har vi implementerat ett effektivt värmesystem för att skapa en behaglig inomhusmiljö för caféets besökare och personal.


Vi är stolta över att ha haft möjligheten att arbeta med Café Gränden och bidra till deras utbyggnadsprojekt. Vår expertis inom elinstallation och VVS-installation har möjliggjort en smidig och framgångsrik genomförande av projektet. Vi strävar alltid efter att leverera hållbara, säkra och estetiskt tilltalande lösningar som uppfyller våra kunders behov och förväntningar.


Vänligen kontakta oss om ni har några frågor eller behöver ytterligare information om vårt samarbete med Café Gränden och våra tjänster inom elinstallation och VVS-installation.Vår insats i detta uppdrag

EL VS Projektledning

Projektinformation


bottom of page