top of page

Kornknarren - 62 hyresbostäder


Vi på Westras är stolta över vårt samarbete med K2A för att installera VVS- och elsystem för 62 nya lägenheter som kommer att rymma nya familjer. Vårt team har arbetat hårt för att installera högkvalitativa system som är bekväma, effektiva och hållbara.

För att säkerställa att avloppssystemet fungerar så tyst som möjligt har vi installerat en decibel-avloppsinstallation. Detta är en innovativ teknik som minskar ljudnivån avsevärt när man använder avloppet. Detta är särskilt viktigt för att skapa en lugn och avslappnad boendemiljö för de nya familjerna.


Vi har också dragit varm- och kallvattenledningar och installerat ett värmesystem för att säkerställa att vattensystemet fungerar effektivt och att det finns tillräckligt med varmt vatten och tryck i ledningarna. Vi har också anslutit undercentralerna till fjärrvärme för att minimera energikostnaderna och göra systemet mer hållbart och miljövänligt.


Vi är stolta över att kunna meddela att vårt arbete uppfyller kraven för Svanenmärkt installation. Detta betyder att vi har tagit hänsyn till miljön under hela installationsprocessen och använt produkter och material som har minimal inverkan på miljön. Vi är dedikerade till att erbjuda högkvalitativa och hållbara lösningar för alla våra kunder.


Vårt team har arbetat noggrant och professionellt för att se till att alla system har installerats på ett korrekt sätt och uppfyller högsta kvalitetsstandard. Vi är glada över att ha bidragit till skapandet av en bekväm, säker och hållbar boendemiljö för de nya familjerna.


Om du vill veta mer om vårt arbete eller hur vi kan hjälpa dig med ditt projekt är du välkommen att kontakta oss. Vi har lång erfarenhet av att installera högkvalitativa och hållbara VVS- och elektriska system och vi ser fram emot att hjälpa dig med ditt nästa projekt.

Vår insats i detta uppdrag

VS

EL

Projektinformation

bottom of page